Mijn Uitzendpartner

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel bij Mijn Uitzendpartner.

Milieu

Mijn Uitzendpartner is een groot voorstander om zoveel mogelijk het milieu te sparen.
Om dit te doen is alles zoveel mogelijk digitaal af te handelen. Van offerte tot daadwerkelijke opdracht en van contracten tot en met het invullen van uren wordt door ons digitaal afgehandeld. Dit levert een grote besparing op papier, toner en tijd op. De opdrachtgevers en professionals hebben altijd de benodigde gegevens ter beschikking op PC, Laptop, of smartphone via een persoonlijke portal. Uiteraard indien u dit nodig acht, kunnen veel zaken ook uitgeprint worden.

Mooie bijkomstigheid van onze werkwijze is niet alleen dat het milieu ontlast wordt, maar dat deze extra zaken ook niet in de prijs worden doorberekend. Zo wint u en het milieu.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel bij Mijn Uitzendpartner. In de uitvoering van onze werkzaamheden hebben wij altijd extra oog voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt welke ook graag een kans willen hebben en van onze organisaties krijgen.
In dat kader zal Mijn Uitzendpartner ook mede in die doelgroepen contacten aanspreken bij de diverse instanties waarmee Mijn Uitzendpartner nu al nauw samenwerkt.

Op deze wijze kunnen wij ook gezamenlijk met de opdrachtgever invulling geven aan de SROI paragraaf die ontstaat bij gemeentelijke, of overheidsaanbestedingen.

Mensen kansen bieden is een gemeenschappelijk inzet.